Bilimsel Çalışmalarım

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Yayınlar

 1. Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Vakfı
 2. Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği
 3. Ses Konuşma Yutma Bozuklukları Derneği
 4. Profesyonel Ses Derneği
 5. Confederation of European ORL-HNS Fellow

Sertifikalar ve Yeterlik Belgeleri

 1. Avrupa Board EBE-ORL Yeterlik Belgesi
 2. Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Yeterlik Kurulu Yeterlik Belgesi
 3. Bağcılar EAH Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası
 4. Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği Foniatri Okulu Sertifikası
 5. Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği Otoloji ve Nörootoloji Okulu Sertifikası

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Yayınlar

 1. Eroglu S, Dizdar HT, Cevizci R, Cengiz AB, Ogreden S, Bulut E, Ilgezdi S, Dilci A, Ustun S, Sirvanci S, Kaya OT, Bayazit D, Cakir BO, Oktay MF, Bayazit Y. Repeated Atmospheric Pressure Alteration Effect on the Cochlea in Rats: Experimental Animal Study. Aerosp Med Hum Perform. 2021 Jul 1;92(7):550-555. doi: 10.3357/AMHP.5732.2021. PMID: 34503628.
 2. Cengiz, A.B., Tansuker, H.D., Gul, R. et al. Comparison of preoperative diagnostic accuracy of fine needle aspiration and core needle biopsy in parotid gland neoplasms. Eur Arch Otorhinolaryngol 278, 4067–4074 (2021). https://doi.org/10.1007/s00405-021-07022-x
 3. Cengiz, A.B., Ozyilmaz, C., Tabaru, A. et al. Effects of oral ısotretinoin on normal and wounded nasal mucosa: an experimental study. Eur Arch Otorhinolaryngol 275, 3025–3031 (2018). https://doi.org/10.1007/s00405-018-5190-2
 4. Cengiz, A.B., Gumuslu, B.C., Tansuker, H.D. et al. The Comparison of Inflammatory Markers for the Prediction of Recurrence of the Nasal Polyp After Endoscopic Sinus Surgery. Indian J Otolaryngol Head Neck Surg (2020). https://doi.org/10.1007/s12070-020-01952-4
 5. Cengiz FP, Cengiz AB, Emiroglun N, Comert E& Wellenhof, Rainer Hofmann. (2015). Dermoscopic and clinical features of head and neck melanoma. Anais Brasileiros de Dermatologia, 90(4), 488-493. https://dx.doi.org/10.1590/abd1806-4841.20153341
 6. Cengiz AB, Tansuker HD, Ozyilmaz C, Eroglu S, Ogreden S, Oktay MF. Role of Peak Nasal Inspiratory Flow for Measuring the Effectiveness of Surgery in Children with Adenoidal Hypertrophy. Cureus. 2020;12(12):e12378. Published 2020 Dec 30. doi:10.7759/cureus.12378
 7. Tansuker HD, Özyılmaz C, Cengiz AB, Oktay MF. Investigation of Neutrophil-tolymphocyte Ratio as a Biomarker to Evaluate Systemic Inflammation in Clinical Otosclerosis. İstanbul Med J 2019; 20(5): 458-61.
 8. Cengiz AB, Cömert E, Tunçel Ü, Dilek G, Benzer E. Tonsillar and Parotid Gland Metastases of Breast Cancer: Two Cases and A Literature Review. Cyprus J Med Sci 2019; 4(1): 57-9.
 9. Cengiz AB , Dilek G, Tuncel U Synovial Cell Sarcoma of the Maxillary Sinus: A Rare Case Kuwait Medical Journal 2016;48 (1) 71-73
 10. Cengiz AB , Cömert E , Onursever A , Demirel BB and Tunçel U Respiratory epithelial adenomatoid hamartoma (REAH) of the nasopharynx with high 18F-FDG uptake on PET/CT B-ENT, 2014, 10, 227-230
 11. 11. Kayabasi, S., Iriz, A., Cayonu, M., Cengiz, B., Acar, A., Boynuegri, S., Mujdeci, B. and Eryilmaz, A. (2015), Vestibular functions were found to be impaired in patients with moderate‐to‐severe obstructive sleep apnea. The Laryngoscope, 125: 1244-1248. https://doi.org/10.1002/lary.25021
 12. Uyar M, Cengiz B, Unlü M, et al. [Evaluation of the oropharyngeal tularemia cases admitted to our hospital from the provinces of Central Anatolia]. Mikrobiyoloji Bulteni. 2011 Jan;45(1):58-66
 13. Cömert E, Tunçel Ü, Torun MT, Cengiz AB et al. Pectoralis major myofascial flap in salvage laryngectomy. The Journal of Laryngology and Otology. 2014 Aug;128(8):714-719. DOI: 10.1017/s0022215114001479.
 14. Tansuker HD, Öğreden Ş, Özyılmaz C, Cengiz AB et al. Effect of the Fascia Graft Size on Healing Rate of Cavities in Patients Undergoing CWD Tympanomastoidectomy: A Clinical Prospective Study. J Int Adv Otol. 2019;15(2):189-192. doi:10.5152/iao.2019.5731
 15. Öğreden Ş, Tansuker HD, Cengiz AB, Tabaru A, Özyilmaz C, Oğur Ö, Katkat F. Effect of Septoplasty on Cardiopulmonary Functions in the Patients With Nasal Obstruction. J Craniofac Surg. 2018 Oct;29(7):e706-e708. doi: 10.1097/SCS.0000000000004955. PMID: 30192291.
 16. Hizli O, Kayabasi S, Cengiz B, Acar A. A Novel Proposal for Classifying Pediatric Tonsillectomy Complications: Modified Clavien Classification. Cureus. 2020;12(6):e8701. Published 2020 Jun 19. doi:10.7759/cureus.8701
 17. Tansuker HD, Topkar I, Eroğlu S, Öğreden Ş, Cengiz AB, Emre F, Oktay MF. Histopathological Effects of Bone Cement on Cartilage Tissue. J Craniofac Surg. 2019 May/Jun;30(3):936-939. doi: 10.1097/SCS.0000000000005202. PMID: 30845082.
 18. Cengiz AB, Uyar M, Comert E, Dursun E, Eryilmaz A. Sinonasal tract malignancies: prognostic factors and surgery outcomes. Iran Red Crescent Med J. 2013;15(12):e14118. doi:10.5812/ircmj.14118

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Yayınlar

 1. Cengiz AB, Tansuker HD, Oktay MF The features of the patients who attend to otorhinolaryngology outatient clinics in the first days of the covıd-19 outbreak in turkey bb ve bbc dergisi. 2020;28(suppl):s43-s48
 2. Cengiz AB, Gümüşlü BC, Kayabaşı S, tansuker HD, Öğreden Ş, Oktay MF. C-reactive protein to albumin ratio as a prognostic predictor in larynx cancer. Bagcilar med bull 2020;5:179-184.
 3. Öğreden Ş, Tansuker HD, Cengiz AB, Geçer S Nazal fraktür tanısında lateral nazal grafi duyarlılığının araştırılması; retrospektif klinik çalışma kbb forum sayı 4 cilt 3
 4. Öğreden Ş, Tansuker HD, Cengiz AB, Tabaru A, Özyılmaz C,Oktay MF. Effect of nasopharyngeal irrigation on early eustachian tube functions in patients undergoing adenoidectomy: a clinical prospective study. Bagcilar med bull 2019;4(1):16-20
 5. Cömert E, Tunçel Ü, Kılıç C, Cengiz B, Seçkin E, Kaya M Total larenjektomili hastalarda primer trakeoözefageal fistül komplikasyonları ve konușma fonksiyonuna etkisi Ankara üniversitesi tıp fakültesi mecmuası 2012, 65 (3)
 6. Cömert E, Tunçel Ü, Kılıç C, Cengiz B, Güney Y, Kaya B Tonsil t4 skuamöz hücreli karsinomu nedeniyle tedavi gören hastalarda tedavi sonuçları Ankara üniversitesi tıp fakültesi mecmuası 2012, 65 (3)
 7. Uyar M, İriz A, Oğuz O, Ünsal E, Cengiz AB, Şahin H, Eryılmaz A Timpanoskleroz olgularımızda cerrahi sonuçlarımız kbb ve bbc dergisi 23 (2):51-6, 2015
 8. Cengiz AB, oktay MF. Frontal sinüsün nadir bir varyasyonu: ön nazoseptal pnomatizasyon. Entcase. 2020;6(2):51-56
 9. Cengiz AB Tansuker HD Retropharyngeal Hematoma ; Two cases and review of the literature KBB Uygulamalaarı Sayı 2/2021 Ehead of print

Kitap Bölümleri

 1. Oktay MF, Cengiz AB. Kolesteatoma patogenezi, kliniği ve mikrobiyolojisi. Topçu İ, editör. Kolesteatomalı Kronik Otitis Media ve Komplikasyonlarına Cerrahi Yaklaşım. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2019. p.9-15.
 2. Cengiz AB, Üst solunum yolu enfeksiyonları ve Koku. Koku ve Tat Algısı intertıp yayınevi s 139 2019

Sözlü Sunumlar

 1. 6-11 Yaş arası çocuklarda normal Tepe inspiratuar akım değerleri 2020 Uludağ KBB günleri /Bursa
 2. Kliniğimizde benign vokal kord lezyonlarının dağılımı 1. Multidisipliner Tıp kongresi/ İstanbul
 3. Mikst tip İK de Otoskleroz cerrahisi sonrası kemik yollarının değerlendirilmesi 2019 Adana Videokonferanslar
 4. Vokal kord enjeksiyon medializasyon ve mikroflep yöntemiyle kist eksizyonu 2019 İstanbul KBB-BBC kongresi / Abant

Poster Bildirileri

 1. Nadir bir taraflı vokal kord paralizisi nedeni: Nörofibromatozis tip 2. Abdurrahman Buğra Cengiz, Salih Aydın, Hasan Deniz Tansuker, Şahin Öğreden, Onur Arıdaşır, Alper Tabaru, Mehmet Faruk Oktay. 38. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi.Antalya , 2016
 2. Nazal kaviteyi tek taraflı kaplayan dev boyutlu iki rinolitiazis olgusu. Onur Arıdaşır, Hasan Deniz Tansuker, Alper Tabaru, Abdurrahman Buğra Cengiz, Bilgehan Güntekin, Mehmet Faruk Oktay, Zeki Tolga Bilece. 38. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi.Antalya , 2016
 3. Pediatrik septoplasti sırasında görülen ektopik diş.Alper Tabaru, Hasan Deniz Tansuker, Onur Arıdaşır, A. Buğra Cengiz, Bilgehan Güntekin, Mehmet Faruk Oktay, Zeki Tolga Bilece. 38. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. Antalya, 2016
 4. Primer 3 Boyun Tümörü; LarenksSkuamöz Hücreli Karsinom, Kaposi Sarkomu ve NonHodgkinLenfoma. Metin Yıldırım, Ümit Taşkın, Hasan Deniz Tansuker, Mehmet Faruk Oktay. 39. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. Antalya, 2017
 5. Boyundan Yabancı Cisim (Kurşun) Çıkarılması. Kemal Uslu, Hasan Deniz Tansuker, Cemal Özyılmaz, Avni Talha Gümüş. 39. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. Antalya, 2017
 6. Sert Damakta Dev Pleomorfik Adenom: Nadir Olgu. Cemal Özyılmaz, Hasan Deniz Tansuker, Kemal Uslu, Metin Yıldırım, A. Buğra Cengiz, Funda Emre, Mehmet Faruk Oktay. 39. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. Antalya, 2017